Proiectul Catehetic „Tinerețe și bătrânețe spre viață fără de moarte”

22 Aprilie 2023

Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Ruginoasa

 

În colaborare cu:

 

Primăria Ruginoasa

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa

Centrul de zi pentru copiii aflați în dificultate Ruginoasa

Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Dumbrăvița

Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Rediu

Parohia „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil” Vascani

Asociația „Tineretul Ortodox Român” filiala Ruginoasa

Fotovizion Films

 

organizează

Proiectul Catehetic

Tinerețe și bătrânețe spre viață fără de moarte

 

Din cadrul Concursului Național Catehetic ediția a XV-a

Tinerii și vârstnicii să laude numele Domnului

organizat de

PATRIARHIA ROMÂNĂ

cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel,

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

de către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române

în parteneriat cu Ministerul Educației

Proiectul Catehetic inițiat și organizat de Parohia „Adormirea Maicii Domnului” Ruginoasa și coordonat de preotul Nicușor Olariu, în colaborare cu Primăria Ruginoasa, Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Ruginoasa, Centrul de zi pentru copiii aflați în dificultate Ruginoasa, Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Dumbrăvița, Parohia „Sfinții Împărați Constantin și Elena” Rediu, Parohia „Sfinții Voievozi Mihail și Gavriil” Vascani, Asociația „Tineretul Ortodox Român” filiala Ruginoasa și Fotovizion Films intitulat Tinerețe și bătrânețe spre viață fără de moarte, este înscris în Concursul Național Catehetic ediția a XV-a, Tinerii și vârstnicii să laude numele Domnului organizat de Patriarhia Română, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, de către Sectorul teologic-educațional al Patriarhiei Române în parteneriat cu Ministerul Educației.

Acest Concurs Național Catehetic, Tinerii şi vârstnicii să laude numele Domnului, desfășurat în contextul Anului omagial al pastorației persoanelor vârstnice și Anul comemorativ al imnografilor și cântăreților bisericești (psalți), în Patriarhia Română, oferă grupurilor catehetice și coordonatorilor posibilitatea trăirii unor frumoase experiențe de iubire, de cunoaștere, de apropiere și de slujire dintre oameni, și mai ales posibilitatea întăririi relațiilor tinerilor cu vârstnicii.

Prin urmare, Proiectul Catehetic Tinerețe și bătrânețe spre viață fără de moarte, va evidenția rolul, importanța și necesitatea comuniunii dintre oameni, promovând dialogul între generații, colaborarea şi fapta izvorâtă din iubire şi credință.

Omul, fiind creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, are vocația comuniunii prin iubire, care este temeiul definirii lui ca ființă socială deschisă comunicării. Comunicarea și comuniunea stau în interdependență totală, hrănindu-se și susținându-se în și prin iubire. În contextul unei societăți marcate de individualism și secularizare, Biserica acordă o atenție deosebită pastorației persoanelor vârstnice, printr-o intensificare a participării acestora la viața Bisericii, o implicare mai activă a familiei, Bisericii și societății în sprijinul persoanelor vârstnice, precum și o dinamizare a activităților social-filantropice și culturale dedicate acestei categorii de credincioși.