În fiecare miercuri din Postul Mare am săvârșit Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

Viața parohiei Martie 10, 2016

În biserica noastră, în timpul Postului Mare, am săvârșit în fiecare miercuri Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite.

În timpul Postului Mare, cu excepţia zilelor aliturgice, de luni până vineri se poate săvârşi Liturghia Sfântului Grigorie Dialogul sau a Darurilor mai înainte sfinţite. Slujba aceasta s-a născut datorită faptului că existau foarte mulţi creştini care doreau să se împărtăşească şi în restul zilelor din săptămână, când nu se săvârşeau celelalte două Sfinte Liturghii. În cadrul Liturghiei Darurilor sunt folosite Daruri sfinţite la Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur sau a Sfântului Vasile cel Mare, săvârşite în sâmbăta sau duminica precedentă. Este considerată Liturghie deoarece în cadrul ei are loc împărtăşirea preoţilor şi a credincioşilor cu Sfintele Taine, cele de viaţă făcătoare.

Centrul cultului ortodox este Sfânta Liturghie sau Taina Euharistiei. Toate celelalte rânduieli liturgice sunt orientate în jurul dumnezeieştii Liturghii şi aceasta este ţinta finală spre care sunt îndreptate toate Tainele Bisericii, precum şi osârdia duhovnicească a fiecărui om în lumea aceasta. În cadrul oricărei Sfinte Liturghii, prin lucrarea Duhului Sfânt, darurile aduse pe altar se prefac în Trupul şi Sângele Mântuitorului Hristos. Cei ce participă la Sfânta Liturghie, dar mai ales cei ce se împărtăşesc cu Sfintele Taine, gustă din împărăţia lui Dumnezeu. Pentru că Postul Mare este o perioadă de pocăinţă, de întristare şi de plângere a păcatelor, Părinţii Bisericii au hotărât ca în această călătorie spre Învierea lui Hristos să nu se săvârşească Sfânta Liturghie în afara zilelor de sâmbătă şi de duminică, lucru afirmat şi de Sinodul de la Lodiceea: „Nu se cuvine să aducem ofrandă de pâine în timpul celor 40 de zile decât numai în zilele de sâmbătă şi duminică“.

Datorită faptului că existau foarte mulţi creştini care doreau să se împărtăşească şi în restul zilelor din săptămână, în biserici a început să se păstreze o parte din Darurile sfinţite la Liturghia din duminica precedentă. Pentru cei doritori, împărtăşirea se săvârşea seara, după oficierea Vecerniei, pentru a păstra regula primelor veacuri de a nu întrerupe postul decât la apusul soarelui. Prima mărturie pe care o avem cu privire la oficierea Liturghiei Darurilor mai înainte sfinţite împreună cu Vecernia este din veacul al VI-lea, la Constantinopol, iar în anul 692 la Sinodul Trullan această practică a fost consacrată şi a fost limitată la perioada Postului Mare. Chiar dacă textul acestei Sfinte Liturghii este mult mai vechi, autorul ei este, potrivit tradiţiei, Sfântul Grigorie Dialogul, Episcopul Romei, el contribuiind la îmbogăţirea şi sistematizarea acestei rânduieli în timpul cât a stat la Constantinopol.

Pentru programul slujbelor apăsați aici.