Sfânta Ecaterina - ocrotitoarea satului Ruginoasa

Hramuri Noiembrie 26, 2016

25 noiembrie este ziua în care este sărbătorită Sfânta Mare Muceniță Ecaterina.

Biserica din Ruginoasa, îmbrăcată în straie de sărbătoare, a primit preoții și credincioșii pentru a o cinsti pe Sfânta Ecaterina care ocrotește satul nostru de peste două sute de ani.

Manifestările au început din seara zilei de 24 noiembrie, când a fost săvârșită slujba Vecerniei unită cu Litia, precum și o slujbă de mulțumire. Un sobor de 11 preoți în frunte cu părintele protopop, alături de numeroși credincioși au înălțat rugăciuni către Sfânta Ecaterina, cântând: „Cu înțelepciunea ca și cu razele soarelui ai luminat pe filosofii păgâni și ca o lună prealuminoasă, care strălucea în noaptea necredinței, întunericul l-ai gonit; iar pe împărăteasa o ai încredințat, dimpreună și pe prigonitorul l-ai mustrat, de Dumnezeu chemată, fericită Ecaterino! Cu bucurie ai alergat la cămara cea cerească, către Hristos, Mirele cel preafrumos, și de la Dânsul te-ai încununat cu cunună împărătească, înaintea Căruia împreună cu îngerii stând, roagă-te pentru noi, cei ce cinstim sfântă pomenirea ta”.

La sfârșit s-au cântat și primele colinde din acest an, amintindu-ne de sărbătoarea Naștrii Domnului, în al cărui post suntem.

A doua zi s-a săvârșit Sfânta Liturghie, precedată de Utrenie și Acatistul Sfintei Ecaterina, după care preoții prezenți au oficiat slujba parastasului pentru ctitorii bisericii și toți cei adormiți. Ziua de sărbătoare a Parohiei Ruginoasa s-a încheiat cu o masă la care au fost invitați toți cei care au participat la slujbă.

Biserica noastră, are ocrotitoare, alături de Maica Domnului, pe Sfânta Ecaterina, de la ctitorirea ei în anul 1811. Acest lucru rezultă din pisania ce a fost așezată la intrare și care a fost distrusă în timpul celui de-al doilea război mondial. Aceasta a fost copiată pe o placă de marmură și amplasată ulterior pe peretele din partea dreapta a intrării în biserică:

„Acest sfânt și dumnezeiesc locaș întru care se prăznuiește Adormirea Prea Sfintei Născătoarei de Dumnezeu și pururea Fecioara Maria și Sfînta Mare Muceniță Ecaterina, s-au zidit din nou întru lauda măririi lui Dumnezeu de Binecredinciosul și Iubitorul de Dumnezeu boer dumnealui Sandu Sturza Marele Vistiernic și soția sa, Domnița Ecaterina, fiica răposatului Domn Dimitrie Moruz Voievod cu fiii lor: Zmaranda și soțul său Alexandru Balș biv-vel vistiernic și Constantin Sturza biv-vel vornic cu soția sa Elena Cantacuzino și spre veșnica pomenire răposaților întru fericirea părinților dumisale Ștefan Sturza ce au fost mare logofăt și a soției sale Luxandra Mamona și a tot neamul, la anii de la Hristos 1811.”

Citește alte articole despre: Ecaterina